سیلیکون 3 میل

کاربرد سیلیکون در پرس سابلمیشن و دستگاه های پرس حرارتی

از عمده کاربرد های لاستیک های سیلیکونی کاربرد سیلیکون در پرس سابلمیشن می باشد. سیلیکون های اسفنجی بر روی کفی دستگاه های پرس سابلمیشن و پرس های حرارتی قرار میگیرند و برای کمک به فرایند چاپ مورد استفاده قرار میگیرند. لاستیک سیلیکونی کاربرد سیلیکون در پرس سابلمیشن سیلیکون ها و لاستیک های سیلیکونی که بر…

سیلیکون 3 میل

لاستیک سیلیکون پرس وکیوم مناسب دستگاه پرس فرمینگ

لاستیک سیلیکون پرس وکیوم یا بع عبارتی پرده های سیلیکونی وکیوم ممبران و پرس وکیوم فرمینگ از ضخامت نیم الی 8 میلیمتر در نمونه های معمولی و تا 30 میلیمتر در نمونه های اسفنجی در بازار موجود می باشد . عرض رول های چادر سیلیکونی 120 و 150 می باشد ولی عمده مصرف چادر های…